Бележка
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Калкулатор за пресмятане и сравнение при подбор на гуми с различни размери
Стар размер: / R
Нов размер: / R
Стар диаметър:   mm
Нов диаметър:   mm
Разлика в диаметрите:  mm
Показание на скоростомера при движение със скорост 100 км/ч  км/ч
В зелен цвят е оцветена допустимата разлика в диаметрите на гумите.