WDA Wynn's Diesel Additive е добавка, разработен за подобряване на качеството на дизеловото гориво и подобряване на течливостта на дизеловото гориво при ниски температури.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Подобрява качеството на редовното дизелово гориво до първокласно дизелово гориво.

• Намалява кристализацията и предотвратява утаяването на восъчните кристали.

• Почиства и поддържа чисти инжектори и горивна система.

• Смазва и защитава горивната помпа и инжектора.

• Улеснява "студен старт".

• Предотвратява корозия и износване на компонентите на горивната система. Намалява разхода на гориво.

• Намалява емисиите.

• Безвредно за катализаторите и филтрите за твърди частици.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

• За всички дизелови горива и биодизел до макс. B30, използван в дизелови двигатели на превозни средства.

 

УПОТРЕБА:

• Добавете към резервоара за гориво 10 мл на 10 литра дизелово гориво, като една бутилка от 250 ml третира 250 литра дизелово гориво.

• Използвайте бутилката за дозиране, както следва: Отворете капачката малко. Леко стиснете бутилката, за да напълните измервателния резервоар до желаното ниво. Отворете напълно капачката и я добавете към резервоара за дизелово гориво.

• Не добавяйте под 5 ° C.